KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 14001:2015

Category: ISO 14001:2015 Post Date:

Triển khai ISO 14001:2015 – Cách để doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 14001.


ISO 14001 LÀ GÌ ?

ISO 14001 là hệ thống quản lý môi trường, đơn giản là nó tập trung kiểm soát mọi khía cạnh trong tổ chức có tác động đến môi trường.
Trong qúa trình thực hiện dịch vụ đào tạo ISO 14001, chúng tôi nhận thấy:
“Nhiều người cho rằng áp dụng ISO 14001 rất tốn tiền, không có được lợi ích gì cả. Lý do là phải đầu tư các hệ thống thiết bị để xử lý các vấn đề môi trường. Sau đó lại tốn chi phí để vận hành và bảo dưỡng các hệ thống này”.
Vậy thực hư như thế nào?
Để đơn giản trong quá trình thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001, chúng tôi sử dụng mô hình bên để minh họa việc áp dụng ISO 14001.
 
Mô hình trên cho thấy ISO 14001 giúp chúng ta kiểm soát mọi hoạt động của Công ty từ đầu vào đến đầu ra có ảnh hưởng đến môi trường. Nghĩa là kiểm soát các hoạt động thải ra các chất thải (rắn, lỏng, khí) hoặc sử dụng lãng phí các tài nguyên thiên nhiên như năng lượng, nước, dầu … ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Thực chất chúng ta đang lãng phí tiền của chính mình.
Ví dụ:
+ Bạn sử dụng 100kg nguyên nhiên vật liệu và chỉ tạo ra được 90kg hình thành trong thành phần. Vậy còn 10kg đi vào chất thải (đây là tiền của chính Bạn), Bạn đang lãng phí 10% tài nguyên.
+ Mặt khác để không bị cơ quan thẩm quyền xử phạt, Bạn phải đầu tư hệ thống để xử lý 10% tài nguyên này đi vào chất thải. Như vậy ta lại tốn tiền lần 2.

TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO 14001 CẦN LÀM GÌ

Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ Doanh nghiệp giảm các lãng phí tài nguyên này, tăng được hiệu suất sử dụng, từ đó giảm chi phí tài chính đầu tư vào xử lý chất thải.
Bạn cũng có thể tự xây dựng ISO 14001 cho Doanh nghiệp của mình, nhưng hãy nhớ nguyên tắc sau:
1. Đầu tiên hãy cải tiến các hoạt động để giảm thiểu lãng phí tài nguyên, thu hồi lại các tài nguyên quan trọng.
2. Sau đó mới đầu tư thiết bị để xử lý chất thải theo yêu cầu luật định.

Nếu Bạn không đủ nguồn nhân lực có năng lực để tự làm, hãy sử dụng dịch vụ cấp chứng nhận ISO 14001, Bạn sẽ đạt được các lợi ích sau:
• Tiết kiệm chi phí liên quan đến quản lý nguồn tài nguyên, chất thải và năng lượng
• Phát triển và cải thiện hình ảnh thương hiệu và uy tín của Công ty
• Định lượng, theo dõi và kiểm soát tác động môi trường của các hoạt động ở hiện tại và tương lai
• Nâng cao nhận thức và tuân thủ các yêu cầu luật pháp
• Cải thiện kết quả hoạt động môi trường của chuỗi cung ứng
• Bảo vệ Công ty, tài sản, các cổ đông và lãnh đạo cấp cao
• Là yêu cầu tham gia đấu thầu đối với một số trường hợp
• Thỏa mãn điều kiện cần khi tham gia một số chuỗi cung ứng.
 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG ISO 14001

Các bước thực hiện tư vấn iso 14001

1. Khởi động dự án

Hỗ trợ doanh nghiệp chọn ngày khởi động dự án triển khai ISO 14001. Lãnh đạo doanh nghiệp họp toàn thể cán bộ công nhân viên tuyên bố chương trình xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

2. Bổ nhiểm EMR – Đại diện lãnh đạo môi trường, thành lập ban ISO, Đội ứng phó tình trạng khẩn cấp

Doanh nghiệp sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Ban giám đốc giữ vai trò EMR, được uỷ quyền của lãnh đạo để xây dựng, theo dõi duy trì hệ thống. Các thành viên trong Ban ISO bao gồm đại diện các bộ phận của doanh nghiệp – chính ban này sẽ giữ vai trò soạn thảo tài liệu, tiến hành đánh giá hệ thống nội bộ …Ban ứng phó tình trạng khẩn cấp để ứng phó với tình trạng cháy, tràn hoá chất…

3. Khảo sát chi tiết các hoạt động

Khảo sát chi tiết các hoạt động của doanh nghiệp để cơ sở xác định nhu cầu đào tạo và làm căn cứ hoạch định hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 14001

4. Tiến hành đào tạo nhận thức & viết tài liệu

EMR, các thành viên ban ISO và các nhân viên khác sẽ được các chuyên gia tiến hành đào tạo nhận thức môi trường, nhận thức ISO 14001 và phương pháp áp dụng ISO 14001 và một số nội dung phụ trợ khác.

5. Đánh giá hiệu lực đào tạo

Sau khoá học, học viên sẽ được đánh giá xem mức độ tiếp thu, nếu chưa đạt yêu cầu, Các chuyên ga sẽ bổ sung những kiến thức bị hỏng của những học viên không đạt

6. Lập kế hoạch chi tiết

Thống nhất với EMR và được sự phê duyệt của Lãnh đạo doanh nghiệp về kế hoạch chi tiết cho các hạng mục triển tiêu chuẩn ISO 14001

7. Soạn thảo hệ thống tài liệu

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đánh giá, các thành viên trong Ban ISO được phân công sẽ tiến hành soạn thảo các tài liệu theo kế hoạch đã thống nhất

8. Đo đạc thông số môi trường

Thông qua việc xác định các yêu cầu luật pháp về môi trường doanh nghiệp phải tuân thủ, hoạt động đo đạc môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn..) sẽ được thực hiện để nắm rõ thực trạng hoạt động môi trường hiện tại của doanh nghiệp

9. Điều chỉnh hạ tầng, thiết lập công nghệ xử lý (nếu có)

Sau khi có kết quả đo môi trường  doanh nghiệp sẽ xác định điều chỉnh cơ sở hạ tầng cần thiết hoặc xác định các công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

10. Xem xét hệ thống tài liệu

Các tài liệu soạn thảo hoàn tất sẽ được bên tổ chức tư vấn và lãnh đạo doanh nghiệp xem xét, nếu thấy hợp lý, Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ ký ban hành, những tài liệu chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh cần thiết

11. Áp dụng

Sau khi tài liệu được ký duyệt, các bộ phận trong doanh nghiệp sẽ áp dụng những tài liệu đã được viết. Có thể có những khoá đào tạo vận hành ở giai đoạn này.

12. Đào tạo đánh giá nội bộ

Các thành viên trong Ban ISO sẽ được đào tạo các kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19011

13. Đánh giá nội bộ lần 1

Thực hiện đánh giá lần 1 để rà soát việc áp dụng và làm cơ sở thực tế cho những học viên đã được đào tạo đánh giá nội bộ

14. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001

15. Đánh giá lần 2

Quy trình chứng nhận iso 14001

Các thành viên trong ban ISO doanh nghiệp sẽ tiến hành đánh giá nội bộ

16. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục

17. Xem xét của lãnh đạo

Theo yêu cầu ISO 14001, Ban lãnh đạo doanh nghiệp sẽ xem xét hệ thống theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 14001 để nắm được tình hình hệ thống áp dụng và xem xét chuẩn bị việc chứng nhận hệ thống

18. Đăng ký chứng nhận

Xét thấy hệ thống đã sẵn sàng, Tư vấn và Doanh nghiệp sẽ thống nhất ngày đánh giá của Tổ chức chứng nhận

19. Đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận theo kế hoạch

20. Khắc phục

Những lỗi phát hiện trong lần đánh giá sẽ được doanh nghiệp khắc phục cho hoàn chỉnh theo yêu cầu ISO 14001

21. Nhận giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận ISO 14001 có hiệu lực trong vòng 03 năm. Giám sát 12 tháng/lần. 

VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOODVN cung cấp dịch vụ đào tạo ISO 14001 nhằm giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp có hướng tiếp cận có tính hệ thống để quản lý thành công hệ thống môi trường của mình trong phát triển bền vững và gia tăng cơ hội gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu bằng cách:

– Bảo vệ môi trường nhờ ngăn ngừa và giảm nhẹ các tác động xấu tới môi trường.

– Giảm nhẹ các tác động bất lợi tiềm ẩn của các điều kiện môi trường đối với tổ chức.

– Hỗ trợ tổ chức trong việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ kể các các yêu cầu pháp luật có liên quan.

– Nâng cao kết quả hoạt động môi trường.

– Đạt được lợi ích về tài chính, giảm thiểu sự lãng phí và thực hiện các giải pháp thân thiện môi trường nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín và giá trị văn hóa của tổ chức.   

Tổ chức, doanh nghiệp mong muốn đăng ký đào tạo ISO 14001: 2015, dịch vụ ISO 14001: 2015 hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu, xin vui lòng liên hệ:

0945.001.005 – 0963.831.555 – 02466.82.0505

Email: chungnhanquocgia.com@gmail.com – Skype: chungnhanquocgia.com

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ PHỤC VỤ BẠN !

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *