Tag - quy trình theo iso 13485

audit-passed-13485

CÁC QUY TRÌNH CẦN THIẾT THEO ISO 13485

  ISO 13485 mới dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, có nghĩa là các yêu cầu về tài liệu dựa trên yêu cầu của phiên bản trước của ISO 9001, với việc bổ sung các tài liệu cụ thể cho ngành công nghiệp thiết bị y tế. Bài viết này cung cấp danh sách các quy trình cần thiết theo ISO 13485 Vì vậy, đây là danh sách dưới đây bạn sẽ thấy các tài liệu bắt buộc. Nhưng cũng [...]

Read more...