cong ty goodvietnam

Giới thiệu về Goodvietnam

GOOD VIỆT NAM là tổ chứng chứng nhận được chỉ định bởi Bộ Khoa học Công nghệ. Chứng chỉ chứng nhận được Bộ Khoa học Công nghệ chỉ định và nhận diện toàn quốc thông qua logo và dấu hiệu chứng nhận.

Giấy chứng nhận sẽ trực tiếp do Tổ chức chứng nhận cấp với đầy đủ tính pháp lý, hợp pháp trong nước cũng như được công nhận toàn cầu!

Đánh giá một lần -> Cấp một chứng chỉ -> Được chấp nhận ở mọi nơi

Dịch vụ của chúng tôi

Chứng nhận ISO 9001

Dịch vụ chứng nhận ISO 9001:2015Xem thêm »

Chứng nhận ISO 45001

Dịch vụ chứng nhận ISO 45001Xem thêm »

Chứng nhận ISO 22000

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000Xem thêm »

Chứng nhận HACCP

Dịch vụ chứng nhận HACCPXem thêm »

Chứng nhận ISO 14001

Dịch vụ chứng nhận ISO 14001Xem thêm »

Chứng nhận ISO 13485

Dịch vụ chứng nhận ISO 13485Xem thêm »

Tin tức ISO

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ, KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP Mã số: QT.09

QT.09. Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại, tranh chấp

Thông tin liên quan tới việc quảng cáo sản phẩm có tên sữa Yarmy

Qua theo dõi thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc [...]

QĐ.05 Quyet dinh phe duyet can bo xem xet va tham xet Chung nhan

QĐ.05 Quyet dinh phe duyet can bo xem xet va tham xet Chung nhan

QĐ.04 Quyết định về việc thành lập và sử dụng Quỹ dự phòng GOOD VN

QĐ.04 Quyết định về việc thành lập và sử dụng Quỹ dự phòng GOOD VN

QĐ.02 Quyết định về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận – GOOD VN

QĐ.02 Quyết định về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận - GOOD VN