Monthly Archives -

Đính chính thông tin

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN | GOOD VIỆT NAM

Kính gửi: Quý đối tác và khách hàng Công ty Cổ phần chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam  (“GOODVN”) với phương châm hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp và đẩy mạnh việc áp dụng ISO cho doanh nghiệp. GOODVN luôn cam kết sự tuân thủ và sự chính xác, khách quan trong hoạt động chứng nhận của mình.  Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhận được sự phản ánh và thông tin từ phía khách hàng, đối tác. [...]

Read more...