Tag - chuyển đổi iso 14001

iso-14001-phien-ban-moi-nhat

CHUYỂN ĐỔI ISO 14001:2004 SANG ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Môi trường – Các yêu cầu (Environment Management Systems – Requirements) do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ 3 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), [...]

Read more...