Tag - các bước chứng nhận haccp

HACCP-1

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HACCP

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HACCP – HACCP : Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – HACCP (viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. – [...]

Read more...