Tag - tổ chức tư vấn

iso-22000-2

ISO 22000 : 2018 – KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

ISO 22000 : 2018 – Kế hoạch triển khai một dự án như thế nào ? Đây chính là nội dung mà các Doanh nghiệp thường rất quan tâm. Họ sẽ phải thực hiện áp dụng ISO 22000 theo cách nào ? Các bước ra sao ? Nhân sự như thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ cũng cấp thông tin về Kế hoạch triển khai 01 dự án ISO 22000. ISO 22000 là gì ? – Tiêu chuẩn quốc tế [...]

Read more...