Tag - iso 14001:2015

iso-14001-phien-ban-moi-nhat

CHUYỂN ĐỔI ISO 14001:2004 SANG ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Môi trường – Các yêu cầu (Environment Management Systems – Requirements) do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là tiêu chuẩn ISO 14001 được ban hành lần thứ 3 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 Theo hướng dẫn của Diễn đàn các tổ chức công nhận quốc tế (IAF), [...]

Read more...
ap-dung-iso-14001

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 14001:2015

Triển khai ISO 14001:2015 – Cách để doanh nghiệp áp dụng thành công ISO 14001. ISO 14001 LÀ GÌ ? ISO 14001 là hệ thống quản lý môi trường, đơn giản là nó tập trung kiểm soát mọi khía cạnh trong tổ chức có tác động đến môi trường. Trong qúa trình thực hiện dịch vụ đào tạo ISO 14001, chúng tôi nhận thấy: “Nhiều người cho rằng áp dụng ISO 14001 rất tốn tiền, không có được lợi ích gì cả. Lý [...]

Read more...
chung-nhan-iso-14001-2015

CHỨNG NHẬN ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 là chứng nhận doanh nghiệp của bạn như việc có trách nhiệm đối với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm như thế nào đối với việc làm giảm những ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như đáp ứng sự mong đợi bền vững của các bên hữu quan. TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISO [...]

Read more...