Tag - iso 45001:2018

iso-45001-consultant_vn01

TÌM HIỂU TIÊU CHUẨN ISO 45001 – Các điểm lưu ý

Các điều cần biết về tiêu chuẩn ISO 45001 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp ngăn chặn các tổn hại liên quan đến công việc và sức khỏe cho người lao động và cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu tiêu chẩn ISO 45001. 1. Điểm mới của tiêu chuẩn ISO 45001 Những chuẩn bị cần thiết cho quá trình thực hiện một [...]

Read more...