Tag - chứng chỉ iso 27001 an toàn thông tin

xay-dung-he-thong-iso-27001

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ISMS ĐẠT CHỨNG CHỈ ISO 27001

Chứng chỉ ISO 27001 là bằng chứng cho việc doanh nghiệp đã xây dựng được Hệ thống quản lý an toàn thông tin đạt tiêu chuẩn. Vậy xây dựng hệ thống Quản lý an toàn thông tin thế nào là đạt tiêu chuẩn ? Chúng tôi muốn Doanh nghiệp cần nắm được những vấn đề cơ bản về tiêu chuẩn. Cách xây dựng hệ thống tốt để đạt được chứng chỉ ISO 27001. GIỚI THIỆU VỀ ISO 27001 ISO/IEC 2700 là [...]

Read more...