CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỢ YẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MỢ YẾN

Địa chỉ:

68/8 Đường số 1, Khu phố 3, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & GMP

Phạm vi:

Kinh doanh các sản phẩm từ tổ Yến (Yến hũ, Yến Sào)
(Food code: FII)

Mã số:

GOODVNA28122.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/01/2023 – 02/01/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: