CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH PVH FOOD

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH PVH FOOD

Địa chỉ:

Cụm 3, Thôn Tây, Xã Phụng Thượng, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến các sản phẩm từ thịt (Gà ủ muối, Chân Giò ủ muối, Gà ri Hun Khói, Ức gà hun khói, Gà Vương, Ức Gà ủ muối, Chân Gà ủ muối)
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVNA27722.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/01/2023 – 12/01/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: