CHI NHÁNH CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC TẠI BẮC GIANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SẠCH OGRANIC VIỆT ÚC TẠI BẮC GIANG

Địa chỉ:

Thôn Tân Văn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng (dạng bột, sữa bột)
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVNA08122.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/11/2022 – 16/11/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: