CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT NÔNG GIA LAI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT NÔNG GIA LAI

Địa chỉ:

Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói các sản phẩm từ nghệ, gừng, mật ong, sâm bố chính và atiso đỏ

Mã số:

GOODVN87222.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/10/2022 – 19/10/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: