CÔNG TY TNHH SCOTWELL VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SCOTWELL VIỆT NAM

Địa chỉ:

416/42 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây xanh;
2. Dịch vụ Trông giữ xe 02 bánh và 04 bánh;
3. Dịch vụ thu phí xe chở hàng hóa ra vào bến xe;
4. Cung cấp thực phẩm bao gói sẵn

Mã số:

GOODVN77023.QMS & GOODVN77023.EMS & GOODVN77023.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/01/2024 – 21/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: