HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ CAO MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ CAO MINH

Địa chỉ:

Xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa (Nếp cái hoa vàng)
Diện tích sản xuất: 10 Ha
Sản lượng dự kiến: 124 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN76423.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/12/2023 – 27/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: