HỢP TÁC XÃ NHÀ XANH TOÀN CẦU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NHÀ XANH TOÀN CẦU

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 100, Ngõ 42, Phố Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (CETDAE), Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cây chia và hạt chia
(Food code: CIV, FI)

Mã số:

GOODVN751B23.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/03/2024 – 15/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: