CƠ SỞ CÀ PHÊ LƯƠNG GIA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CƠ SỞ CÀ PHÊ LƯƠNG GIA

Địa chỉ:

Thôn 3, Xã Tiên Ngọc, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Xay, đóng gói các sản phẩm từ hạt cà phê rang
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN72823.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/12/2023 – 28/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: