CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BÁNH TRÁNG PHÚ HÒA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BÁNH TRÁNG PHÚ HÒA

Địa chỉ:

1129 Nguyễn Văn Khạ, Ấp Phú An, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bánh tráng
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN72423.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/12/2023 – 24/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: