CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC THANH HƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC THANH HƯƠNG

Địa chỉ:

Xóm 1, thôn Đại An, Xã Nam Thắng, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh trà (dạng túi lọc, viên nang)

Mã số:

GOODVN72323.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/01/2024 – 11/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: