CÔNG TY CỔ PHẦN ALUMAX VIỆT NAM (TCVN)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ALUMAX VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 70 Đường Nam Đuống, tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Cụm Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 9366-1:2012 & TCVN 9366-2:2012

Phạm vi:

TCVN 9366-1:2012: Cửa đi, Cửa sổ – Cửa gỗ (Cửa gỗ nhựa Composite)
TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, Cửa sổ – Cửa kim loại (Cửa nhôm; Vách nhôm kính)
TCVN 9366-2:2012: Cửa đi, Cửa sổ – Cửa kim loại (Cửa thép)

Mã số:

GOODVN71923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/01/2024 – 02/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: