CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐIỀN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐIỀN VIỆT NAM

Địa chỉ:

Lô D*1-7.1 và Lô D*1-7, Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Phường Tương Giang và, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất các sản phẩm tản nhiệt, linh kiện kim loại và các sản phẩm cơ khí

Mã số:

GOODVN67023.QMS & GOODVN67023.EMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/11/2023 – 23/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: