HỢP TÁC XÃ 3T NÔNG SẢN CAO PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ 3T NÔNG SẢN CAO PHONG

Địa chỉ:

Số nhà 91 Khu 1, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Trồng Cam

Mã số:

GOODVN63823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/12/2023 – 21/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: