CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KHẢI THANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KHẢI THANH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 50 Đường 46, Khu phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Lô N2A Đường số 8, Cụm Công Nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng bao bì nhựa và các sản phẩm từ plastic

Mã số:

GOODVN61123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: