CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 3 Ngõ 4, Phố Đồng Me, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 24 Đường F1 mới, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Thiết bị truyền nhận dữ liệu datalogger Dlogger-22

Mã số:

GOODVN58923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/10/2023 – 11/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: