CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG GIA

Địa chỉ:

Số 9, Đường Thi Sách, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ bảo vệ

Mã số:

GOODVN5723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/03/2023 – 30/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: