CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN VIET COLDCHAIN

Địa chỉ:

Lô K1-K2-K3 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Gia công, chế biến và đóng gói thực phẩm mát, đông lạnh;
2. Dịch vụ vận tải thực phẩm mát, đông lạnh;
3. Dịch vụ cho thuê kho lạnh bảo quản thực phẩm.
(Food code: G; CII)

Mã số:

GOODVN57123.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/10/2023 – 09/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: