HỢP TÁC XÃ CHÈ NÀ TÂN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ CHÈ NÀ TÂN

Địa chỉ:

Số nhà 223, Bản Nà Tân, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói và kinh doanh trà. (Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN56923.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: