HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BÌNH AN

Địa chỉ:

Thôn An Khương, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Lúa
Diện tích sản xuất: 2,2672 Ha
Sản lượng dự kiến: 5,5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN493-323.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: