CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA SÀI GÒN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA SÀI GÒN

Địa chỉ:

299/2/25 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Thiết kế, thi công xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp;
2. Thiết kế và thi công xây dựng công trình hạ tầng giao thông;
3. Giám sát thi công, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu các công trình dân dụng và công nghiệp;
4. Thiết kế quy hoạch đô thị

Mã số:

GOODVN47623.OH&SMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/09/2023 – 28/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: