CÔNG TY TNHH TUAN TSUKI HÀ NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TUAN TSUKI HÀ NAM

Địa chỉ:

KCN Thanh Liêm, Phường Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất muối công nghiệp (muối kẽm) và muối kim loại tổng hợp (chất ổn định nhiệt)

Mã số:

GOODVN46423.QMS & GOODVN46423.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

29/09/2023 – 28/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: