CÔNG TY TNHH TRIỆU KHÁNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRIỆU KHÁNH

Địa chỉ:

Thôn Phú Thịnh, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7744:2013

Phạm vi:

Gạch Terazo ngoại thất

Mã số:

GOODVN44523.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/09/2023 – 26/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: