CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯỜNG HƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRƯỜNG HƯNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 112 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: E9/199D Đường Thế Lữ, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất các loại nệm, chăn, ga, gối

Mã số:

GOODVN44423.QMS

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/09/2023 – 17/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: