CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI LONG VI NA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÁI LONG VI NA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 79/3 Phan Văn Trị, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm muối
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN40323.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/10/2023 – 02/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: