CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT BƠM HẢI DƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT BƠM HẢI DƯƠNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Lô C10, Làng Lilama, Khu 15, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Sản xuất: Lô 5/18, Khu đô thị Việt Hòa, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất, lắp đặt máy bơm, máy nén, vòi và van khác;
2. Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại;
3. Sửa chữa các thiết bị (máy bơm, máy nén, van nước, quạt công nghiệp)

Mã số:

GOODVN3723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

22/02/2023 – 21/02/2023

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: