CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG ANH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐÔNG ANH

Địa chỉ:

Số 3, Ngõ 19, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1 Vận tải, vận chuyển vật liệu phục vụ công trình xây dựng, san lấp;
2. Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; cầu, đường bộ

Mã số:

GOODVN3324.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/01/2024 – 10/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: