CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TƯỜNG LINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TƯỜNG LINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Khu dân cư Vĩnh Đại, Phường Văn Đức, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Nhà máy và kinh doanh: Số 216 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra và định hướng điều khiển;
2. Tư vấn, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa;
3. Tư vấn, thiết kế, chế tạo bản mạch điện tử;
4. Gia công cơ khí, sản xuất các cấu kiện kim loại

Mã số:

GOODVN29123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

23/06/2023 – 22/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: