CÔNG TY CỔ PHẦN BK ENERGY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BK ENERGY

Địa chỉ:

47 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh xăng dầu

Mã số:

GOODVN28423.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/07/2023 – 11/07/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: