CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTPETRO VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTPETRO VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 121/10 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất Bộ chỉ thị điện tử, Thiết bị thu thập dữ liệu tập trung (Datalogger), Thiết bị QR Code, Thiết bị đọc thẻ RFID, Máy in tập trung

Mã số:

GOODVN24724.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/05/2024 – 13/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: