CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số (1+2)-1, Nhà E1 TT 418 Sóc Sơn, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Đông, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, thương mại Sơn chống cháy và Sơn chống gỉ

Mã số:

GOODVN24023.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: