CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỰU SƯỚNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỰU SƯỚNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Nhà ông Nguyễn Hữu Lựu, Đường 7, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Gia Miêu, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Xay xát, đóng gói, bảo quản và kinh doanh gạo
(Food code: BII, FI)

Mã số:

GOODVN22824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/05/2024 – 27/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: