CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THỰC PHẨM LÝ TƯỞNG VIỆT NAM

                          THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THỰC PHẨM LÝ TƯỞNG VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 479 Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số nhà 915 Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sơ chế, chế biến, đóng gói rau, củ, trái cây khô, tươi, đông lạnh, nấm và các sản phẩm từ nấm, thịt, thủy sản và hải sản;
2. Sơ chế, đóng gói lá chè, lá vối tươi;
3. Đóng gói, kinh doanh gạo và nông sản khô

Mã số:

GOODVN22021.FSMS

Tình trạng: 

Duy trì chứng nhận

Hiệu lực: 

14/06/2021 – 13/06/2024

Giám sát lần 1: 

Đã Giám sát

Giám sát lần 2: 

Đã Giám sát

Ghi chú: 

Lần 1: 14/06/2021

Lần 2: 13/06/2022

Lần 3: 05/07/2023