CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM PHỐ CẢNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠNa THỰC PHẨM PHỐ CẢNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 122, Tổ đường 5/2, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Nhà xưởng: Kho số 4, Số 18 Đường Cầu Bính, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Đóng gói và kinh doanh muối;
2. Kinh doanh các sản phẩm nước mắm
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN21824.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/04/2024 – 25/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: