CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN

Địa chỉ:

Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ lặn và xử lý kỹ thuật cho các hạng mục ngầm dưới mặt nước của các công trình ngoài biển, gần bờ hay trong đất liền

Mã số:

GOODVN21623.QMS & GOODVN21623.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/05/2023 – 25/05/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: