CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KHOA HỌC KỸ THUẬT LỤC NĂNG

Địa chỉ:

Đường D3, Khu D, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất phụ gia hoá học cho bê tông

Mã số:

GOODVN19823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/06/2023 – 01/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: