CÔNG TY TNHH TOYOTA TRANG LÊ QUẢNG NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TOYOTA TRANG LÊ QUẢNG NAM

Địa chỉ:

Thửa đất số 174, Tờ bản đồ số 60, Khối phố Hòa Tây, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh, bảo hành, sửa chữa xe ô tô

Mã số:

GOODVN12924.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/03/2024 – 14/03/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: