CÔNG TY TNHH IN ĐÔNG Á

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH IN ĐÔNG Á

Địa chỉ:

Trụ sở chính: NR Ông Nguyễn Thọ Khanh, Khu phố Giang Liễu, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: KCN Quế Võ 1, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất tem nhãn, sách hướng dẫn và các sản phẩm in ấn khác;
2. Sản xuất hộp giấy, hộp Pet các loại

Mã số:

GOODVN11424.QMS & GOODVN11424.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/06/2024 – 14/06/202

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: