ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Category: ĐÀO TẠO TIÊU CHUẨN Post Date:

ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14001 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm

I. ISO 14000 LÀ GÌ?

1. ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về Môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.
2. Tiêu chuẩn HTQLMT theo ISO 14001:2015 cung cấp khuôn khổ đầy đủ cho một Hệ thống quản lý Môi trường, bao gồm:
– Cam kết và triển khai Chính sách Môi trường,
– Phân tích khía cạnh môi trường, tác động môi trường và phát triển các biện pháp kiểm soát nhằm giảm phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm,
– Xác định, hoạch định áp dụng và đánh giá sự tuân thủ với các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác mà doanh nghiệp phải tuân thủ về môi trường,
– Kiểm soát môi trường trong hoạt động tác nghiệp và điều hành,
– Xác định, chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về môi trường,
– Điều tra sự cố môi trường, kiểm soát sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục,
– Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự về quản lý môi trường,
– Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.
3. Cùng với quá trình thực hiện các cam kết theo lộ trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định thương mại tự do khác, việc cam kết và khả năng bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan theo ISO 14001:2015 trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp.

II. TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô. Một số lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp đã triển khai áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam bao gồm Điện – Điện tử, Cơ khí chính xác, Nhựa chính xác, Dệt may và Giầy da. 

III. LỢI ÍCH ÁP DỤNG ISO 14001

Một doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sẽ cung cấp niềm tin rằng đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về bảo vệ môi trường và có khả năng tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu liên quan khác về môi trường, giảm thiểu phát thải và ngăn ngừa ô nhiễm.
Việc được chứng nhận theo ISO 14001:2015 cũng tạo điều kiện điều kiện vượt qua các rào cản kỹ thuật và dễ dàng cho tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu hay việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính trên thế giới. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 14001 còn mang lại nhiều lợi ích khác như:
Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp,
Giảm tối đa các nguy cơ và các chi phí giải quyết các vụ bồi thường sự cố môi trường, các khoản phạt vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,
Tăng cường uy tín, sự tin cậy, hài lòng, tin tưởng của khách hàng và bên quan tâm đối với hoạt động của doanh nghiệp,
Cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp thông qua sự kết hợp các chương trình bảo vệ môi trường với tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn và cải tiến dòng chảy nguyên vật liệu.

IV. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ISO 14001

Bước tư vấn Nội dung
Hướng dẫn thành lập, phân công trách nhiệm Nhóm dự án ISO 14000 và truyền thông nội bộ/bên ngoài về dự án để chuẩn bị cam kết, tâm lý và nhận thức.
Khảo sát thực trạng hoạt động quản lý môi trường để xác định nhu cầu quản trị nội bộ và những điểm yếu so với:

  • Đặc điểm về tác động môi trường của sản phẩm/dịch vụ và quy trình hoạt động hiện tại ,
  • Sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan,
  • Các biện pháp kiểm soát hiện hành và hiệu lực của các biện pháp kiểm soát.
Đề xuất và thảo luận mô hình HTQLMT, những bổ sung/thay đổi cần thiết về tuân thủ pháp luật, hạ tầng, môi trường và Kế hoạch chi tiết triển khai dự án.
Hướng dẫn về nhận thức, diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho thành viên Nhóm dự án và cán bộ quản lý Môi trường.
Hướng dẫn phân tích các mối nguy, phát triển các biện pháp kiểm soát và các tài liệu khác theo yêu cầu của tiêu chuẩn và nhu cầu quản trị nội bộ về Môi trường.
Hướng dẫn huấn luyện và chỉ dẫn vận hành theo các yêu cầu của HTQLMT; Giám sát áp dụng và xử lý các phản hồi để cải tiến.
Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ; Hướng dẫn thực hiện xem xét HTQLMT.
Hướng dẫn chuẩn bị và sẵn sàng cho đánh giá chứng nhận nhận; Hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục sau chứng nhận để cấp chứng chỉ.
Hướng dẫn duy trì đánh giá nội bộ, xem xét hệ thống, rà soát và cải tiến tài liệu, tái đào tạo và đào tạo bổ sung sau chứng nhận.

V. MỘT SỐ LĨNH VỰC ISO CERT ĐÃ TƯ VẤN ISO 14001

– Sản xuất linh kiện cơ khí chính xác,
– Gia công cơ khí và thiết bị công nghiệp nặng,
– Sản xuất linh kiện nhựa chính xác,
– Sản xuất dây và cáp điện,
– Sản xuất và lắp đặt thang máy,
– Lắp ráp thiết bị điện, điện tử,
– Gia công và lắp đặt kết cấu thép,
– Sản xuất bao bì,
– Chế biến thực phẩm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *