Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: Tiêu chuẩn hóa để tạo lòng tin

Category: Tin công bố chất lượng Post Date:

Tại Hội thảo “Tiêu chuẩn hóa thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững” được tổ chức mới đây tại Hà Nội, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho rằng: Để nền nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững, tạo niềm tin với người tiêu dùng, chúng ta phải đưa tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ vào cuộc sống và chấp nhận chúng như các tiêu chí kỹ thuật.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *