CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN VIỆT NAM

Địa chỉ:

Xóm Đò, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng bột đá vôi trắng

Mã số:

GOODVNA33022.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/02/2023 – 13/02/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: